Tarneinfo

Kauba tarnimine

Tellides kasutatud kaupa, toimub kauba tarnimine 3-4 tööpäeva jooksul alates e-arvel toodud summa täies ulatuses Roomiks OÜ arveldusarvele laekumisest. Tellides uut kaupa, toimub kauba tarnimine 5-10 tööpäeva jooksul alates e-arvel toodud summa täies ulatuses Roomiks OÜ arveldusarvele laekumisest.

Kauba tarnimine sõltub ostja poolt tellimuse kinnitamisel valitud kohaletoimetamise viisist. Ostjal on võimalus valida kauba kohaletoimetamise viisiks “Itella SmartPost”. Kohaletoimetamise tasu arvutatakse automaatselt!

Kauba kohaletoimetamisel SmartPostiga saab ostja kauba kätte keskmiselt 3-4 tööpäeva jooksul alates e-arvel toodud summa täies ulatuses Roomiks OÜ arveldusarvele laekumisest.

Kui soovite tulla kaubale järgi hiljem, kui e-arvel märgitud maksetähtajal, siis ärge unustage kauba eest tasuda e-arvel toodud maksetähtaja jooksul, sest 7 päeva möödudes e-arvel märgitud maksetähtaega tühistab Roomiks OÜ tasumata e-arve ning pärast e-arve tühistamist ei taga me ka kauba saadavust.

Kui kaup on laost otsa saanud ja meil ei ole võimalik tellimust täita, võtab meie esindaja ostjaga ühendust ning pakub välja asendustoote hiljemalt 4 tööpäeva jooksul alates tellimuse kinnitamisest. Kui aga ostja ei soovi soetada välja pakutud asenduskaupa ning ta on tellitud kauba eest juba tasunud, tagastab Roomiks OÜ laekunud summa ostjale (makse teostajale) hiljemalt 14 päeva jooksul alates makse laekumisest Roomiks OÜ pangaarvele.

NB! Eeltoodust tulenevalt on väga oluline ja vajalik, et kõik kasutajaks registreerimisel sisestatavad andmed on korrektsed ja tõesed. Kolmandale isikule antakse kaup üle vaid eelneval kokkuleppel ostjaga ja ostja poolt antud volituse alusel.

Garantii

Ostjale säilivad kõik EV õigusaktitest tulenevad õigused, lisaks annab Roomiks OÜ kõikidele toodetele müügigarantii, mille kehtivus on märgitud toote kaardil.

Müügigarantii kehtivuse jooksul kõrvaldame meilt soetatud seadme esineva puuduse (v.a. puuduse, millele on viidatud konkreetse seadme seisukorra kirjelduses müügi hetkel) või asendab seadme samaväärse seadmega. Müügigarantiitähtajal asendatud seadmele antakse algse müügigarantiiga sama kestusega uus garantii.

Tarkvaralised vead ei käi müügigarantii alla.

Kui meilt ostetud kasutatud IT-seadmel ilmneb ostuarvel märgitud müügigarantii jooksul puudus, mis Teie hinnangul jääb Roomiks OÜ vastutuse piiresse, siis palume saata seade Meile tagasi.

Roomiks OÜ ei vastuta kontrolli toodud IT-seadme andmekandjatel paikneva informatsiooni säilimise eest – andmeid ei kopeerita ega salvestata, palun salvestage kogu Teile olulist tähendust omav informatsioon mõnele muule andmekandjale.

Roomiks OÜ vastutuse piiridesse ei jää muuhulgas alljärgnevate nõuete eiramisel tekkinud puudused ja selle tulemusena tekkinud kahju:

 • kasutama seadet vastavalt otstarbele ja ettenähtud tingimusele;
 • mitte kahjustama ega rikkuma või laskma kolmandatel isikutel kahjustada või rikkuda seadet;
 • välistama seadme väärkasutuse ja füüsilised vigastused (sh muljumised ja kukkumised ning samuti vigastused, mille põhjustajaks on kõrvaliste esemete, vedelike, ja üleliigse tolmu vms. sattumine seadme sisemusse).
 • välistama muudatused seadme konfiguratsioonis;
 • tagama seadmete kaitstuse välistegurite kahjulike mõjude eest (näiteks voolupinge kõikumine, niiskus, äike jms.).

Lisaks eeltoodule on Roomiks OÜ-l õigus jätta probleem lahendamata, kui:

 • seadme tehase seerianumber ei ole säilinud samas kohas ja kujul, kui see oli seadme soetamisel;
 • seadme originaal ostudokumendid on puudu, või on neid dokumente omavoliliselt muudetud.

Tagastustingimused

 1. Kõigil e-poest ostetud seadmetel kehtib 14 päevane tagastusõigus välja arvatud kaubale millele tarbija ise Roomiks OÜ lattu järgi tuleb
 2. Tagastamisõiguse kasutamiseks peab tarbija esitama avalduse Roomiks OÜ e-mail aadressil info@roomiks.ee mitte hiljem kui 14 päeva jooksul pärast kauba kättesaamist. (Avalduse näide)
 3. Tarbija kohustub kandma kauba tagastuskulud 10 EURi ulatuses, välja arvatud juhul kui tagastamisele kuuluv toode ei vastanud tarbija tellimusele.
 4. Roomiks OÜ kohustub viivitamatult, kuid mitte hiljem kui 31 päeva jooksul peale lepingust taganemise teate saamist, tagastama tarbijale tagastatud kauba eest tasutud summa.
 5. Kauba tagastamisel tasub kõik transpordi kulutused ostja kaasaarvatud ostu hetkel saadud tasuta transport teenuse eest.
 6. Müüja poolsed kleebised/identifitseerimiskleebised ei tohi olla eemaldatud ega rikutud.